Standorte

GESCHÄFTSSTELLE

Wissmannstr.1

12049 Berlin

Tel: (030) 257 68 424

Fax: (030) 257 68 568

E-Mail:  info@integraev.de

 

 

S E K R E T A R I A T

ULRIKE PAUL (Verwaltungsfachkraft, zertifizierte Sozialarbeiterin)

ulrike.paul@integraev.de

Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, italienisch, Dänisch

 

 

 

INTEGRA

INTERKULTURELLES  FAMILIENBERATUNGSZENTRUM

Okerstr.44

12049 Berlin

Tel.:  (030) 62725149

Fax.:  (030) 62725167

Mail: oker44@integraev.de

S E K R A T R I A T

ANJA SKRABOWA

oker44@integraev.de